Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie zgodnie z obecnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej tutaj. [X zamknij]

Temat Szczecinek


26647 dostępnych artykułów i 1131 ogłoszeń

Monday 01 maja, imieniny Józefa i Filipa

Osób online: 50

Powiat

Przedświąteczna sesja Rady Powiatu

2016-12-30 10:10:00

foto

Na kilka dni  przed Wigilią odbyła się sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Przedświąteczne obrady przebiegały w blasku Betlejemskiego Światełka Pokoju, które szczecineccy harcerze przekazali Przewodniczącej Rady Powiatu. Przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju rozpoczęto przed 26 laty tuż przed Bożym Narodzeniem. Ogień przywieziony przez skautów austriackich z Betlejem polscy harcerze roznoszą wszędzie tam, gdzie ludzie czekają na nie: do rodzin, szkół, kościołów, urzędów instytucji, szpitali i domów opieki społecznej.... 

Idea Betlejemskiego Światła i jego prosta symbolika - pokój, radość, braterstwo i wspólnota - zyskały akceptację Polaków w ciągu ostatnich 26 lat, stanowiąc dla wielu z nas dopełnienie obrzędowości Bożego Narodzenia. 

Hasłem przyświecającym tegorocznej sztafecie Betlejemskie Światełko Pokoju jest „Odważnie twórzmy pokój”. Hasło jakże wymowne w świetle tego co się dzieje zarówno na świecie jak i też ostatnio w naszym kraju.

Podczas sesji obecna była poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska, która podziękowała samorządowi powiatu szczecineckiego za dobrą współpracę - „…udało nam się, mimo wielu różnic, wypracować bardzo dobry model współpracy...” oraz złożyła wszystkim obecnym świąteczne życzenia. 

Punktem kulminacyjnym sesji było przyjęcie budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2017 rok, który wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Starosta Krzysztof Lis na wstępie wystąpienia poprzedzającego uchwalenie budżetu powiedział:

 „…Każdy budżet, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków to pewien kompromis, ten również został wypracowany przez Zarząd Powiatu aby uwzględnić w jego założeniach najważniejsze, najistotniejsze i najpilniejsze potrzeby, zarówno jeżeli chodzi o wydatki bieżące jak i planowane do realizacji inwestycje…”

Przyszłoroczny budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 100.698.874,00 zł zaś wydatki kwotą 100.637.112,00 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 61.762,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na wydatki inwestycyjne w roku 2017 powiat zaplanował 13.836.335,00, tj. 13,75 % wszystkich wydatków.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na montaż finansowy wielu zaplanowanych zadań inwestycyjnych – mówił Starosta – opiera się on na ich współfinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, które zaplanowaliśmy po stronie dochodów. Na większość tych zadań mamy już podpisane umowy o ich współfinansowaniu lub złożone wnioski i projekty.

Na inwestycje drogowe przeznaczono 2.872.000 zł. Powstający przy Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica stadion lekkoatletyczny, którego budowa ma znaleźć finał w listopadzie 2017 roku wygeneruje wydatki w wysokości 3.833.938 zł, z czego 1.800.000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Starosta podkreślił, iż Powiat Szczecinecki starać się będzie o zwiększenie dofinansowania do 50 % wartości zadania.

Koszt niezbędnych remontów szkół oszacowano na 626.000zł. Wśród innych zadań zaplanowano remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej oraz naprawę instalacji elektrycznej w Zakładzie Obsługi Nieruchomości. Każde z przedsięwzięć to wydatek 100.000 zł. 

Rok 2017 to również czas w którym rozpocznie się remont budynku Starostwa. Na ten cel przeznaczono 700.000 zł.  Na likwidację barier architektonicznych Powiat przeznaczy 140. 000 zł.  Mowa tu o zakupie samochodu dla Domu Pomocy Społecznej.  Na ten cel udało się uzyskać dofinansowanie z PFRON w wysokości 80. 000 zł. 

Zadanie „Szczecinecki experyment” realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego wyniesie 2.428.765 zł, natomiast  dofinansowanie łączne to 2. 064 450 zł. Budowa pracowni CNC wygeneruje koszt w wysokości 1.500.000 zł, pracowni spawalniczej 500.000 zł,  a pracowni edukacji ekologicznej i wody - 400.000 zł. Inne zadanie realizowane w ramach Kontraktu Samorządowego to przedsięwzięcie „Mówię bez słów” dedykowane specjalnemu ośrodkowi szkolno – wychowawczemu, wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu. Wartość ogólna projektu to 530 000 zł. Dofinansowanie łączne projektu wyniesie 457 729, 20 zł. W roku 2017 na ten cel zostanie przeznczone 334.390,64 zł z czego 171.835 zł wyniesie zakup niezbędnego wyposażenia. Trzecim z zadań realizowanych w ramach Kontraktu Samorządowego jest „Dobry klimat dla zawodowców”, którego celem jest wspieranie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego. Wartość projektu to 4 000 000 zł. Dofinansowanie łączne wyniesie  3 600 000 zł. W roku 2017 przewidywane wydatki to 1.290.680,60 zł z czego 567.230 zł stanowić będzie koszt wyposażenia. 

W przyszłorocznym budżecie na zakup pracowni komputerowych dla szkół przewidziano kwotę 75. 000 zł. Na zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 78.000 zł. Pozostałe wydatki związane z doposażeniem Domu Pomocy Społecznej, Starostwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego oszacowano na 59.500 zł. 

Wśród pozostałych wydatków 250.000 zł przeznaczono na dokumentację techniczną i audyty. 30.000 zł na ewidencję dróg i mostów oraz 120.000 zł  na renowację zbiornika wodnego Szczecinek – Świątki. 

W roku 2017 wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z szeroko pojętą oświatą wyniosą 41.228.324 zł, z czego 32.248.690 zł zostanie zabezpieczone z subwencji oświatowej. Na walkę z bezrobociem Powiat przeznaczy 14.495.773 zł. 

Na 18 radnych obecnych na sesji 14 zagłosowało za projektem uchwały budżetowej, a 4 wstrzymało się od głosu. Sesja zakończyła się  miłym akcentem wzajemnych świątecznych życzeń. Każdy z radnych otrzymał okolicznościowy upominek. 

reklama

Żadna część jak i całość utworów zawartych w wydaniu internetowym "Tematu Szczecineckiego" nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) włącznie z kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej / e-mailowej zgody redakcji Tygodnika.
Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Serwisy tematyczne

Aktualności

Kultura & Hobby

przesuń góradół

Oferty pracy

pracuj.pl

Migawka fotografia dnia

Cuda-nad-jeziorem-Dzicze

poprzedni miesiąc May następny miesiąc

 • Nd
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Czw
 • Pt
 • So
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Sonda

Wierzysz lokalnym politykom?

Tak
Rzadko
Nie

Wierzysz lokalnym politykom?

Tak

9 %

Rzadko

13 %

Nie

78 %